Турецкий технический перевод

Kural olarak, Rusça’dan Türkçeye veya Türkçe’den Rusça’ya özel teknik tercüme, profesyonel editörler tarafından yazılan ve belirli teknik veya bilimsel konuları etkileyen belgeleri ifade eder. Terciman süreci, yüksek doğrulukta bir yorumcu, özel bir terminoloji kullanımı ve içeriğin tam olarak anlaşılmasını gerektirir.

Bu tür iş, en zor, bu yüzden maliyeti genellikle yüksektir. Duygusallığın ve mutlak yüzsüzlüğün olmaması, bu tür metinlerin işaretleridir. Metnin doğruluğu için tercüman tamamen sorumludur.

Özel terminolojinin doğru tercümesinde ek olarak, teknik çeviride, metnin kültürel yönleri nasıl aktardığını ele almak gerekir.

Üzerinde uzmanlaştığım bazı teknik tercümeler (endüstriyel ekipman, inşaat ekipmanları):

  • Kataloglar;
  • Teknik koşullar;
  • Işletme talimatları;
  • Güvenlik talimatları;
  • Kullanım kılavuzları;
  • Teknik teklifler;
  • Ürün açıklamaları;
  • Teknik pasaportlar vb.