Kurucu belgelerin tercümesi üzerinde çalışmak, tüzel kişilerin faaliyetlerinin organizasyonunun tüm özelliklerini ve ilkelerini içeren resmi belgelerin tercümesini içerir. Kurucu belgelerin tercümesi, hukuki çeviri hizmetlerinin en önemli bölümlerinden biridir. Oluşturucu dokümantasyon, faaliyetlerinin kapsamı ve örgütsel ve yasal biçimleri ne olursa olsun, her firmanın oluşturulması, varlığı ve işleyişinin temelidir.

Kurucu belgelerin tercümesi sadece uluslararası pazara girmeye karar veren Rus şirketleri için değil, aynı zamanda Rusya’da şubeleri açmayı amaçlayan yabancı kuruluşlar için de gereklidir. Genellikle, tüm belgeler tercüme edilmez, en popüler olanların listesi aşağıdadır:

Rusçadan Türkçeye:

  • Tüzük veya memorandum birliği;
  • Birleştirilmiş Devlet Sicili Tüzel Kişiler Sicili ve Tüzel Kişiler Birleştirilmiş Devlet Sicilinin giriş listesi (varsa);
  • INN Sertifikası;
  • OGRN sertifikası.

Türkçeden Rusçaya:

  • Tüzük veya memorandum birliği;
  • İşletmenin devlet tescil belgesi;
  • İşletmelerin devlet sicilinden çıkartmak;
  • Vergi dairesi sertifikası;
  • Hissedarların listesi (özkaynak belgesi).