Daimi ikamet için yurt dışına taşınıyorsunuz, eğitiminize Rusya Federasyonu dışında devam etmek, yabancı gayrimenkul almak, tüzel kişilik kurmak, şirketinizin ofisini açmak mı istiyorsunuz? Bu gibi durumlarda, noter onaylı bir tercüme ile birlikte apostilli belgeler göndermeniz gerekebilir.

Apostil, belgenin yasal gerçekliğinin belgelendirilme şeklidir. Böyle bir mühür, bir devlette alınan ve Lahey Anlaşması kapsamındaki başka bir ülkede (bir başka deyişle, konsolosluk yasallaştırma prosedürü yürürlükte olan bir ülkede) alınan belgeleri yasallaştırmak gerektiğinde yerleştirilir. Kural olarak, resmi makamlar ve devlet organları belgeleri bir apostille talep etmekte ve bu tür bir hizmet hem bireyler hem de kuruluşlar için gerekli olabilmektedir.

Örneğin, doğum belgesinin tercümesinde veya başka bir belgede apostil koymak için, öncelikle belgenin noter onaylı bir kopyasını almak gereklidir; ikinci olarak, özel bir mührün yerleştirileceği aktarımın gerçekleştirilmesi için. Bu çeviri, noterce tasdikli bir kopyasına eklenmiş ve apostil için Adalet Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Resmi kurumlarca çıkarılan dokümanlar, apostilizasyona tabidir.

Bu belgelere bir apostil damgası koyamazsınız:

  • Pasaportlar ve pasaportların kopyaları;
  • Kimlik kartları;
  • Emek kitapları;
  • Askeri biletler;
  • Silah taşıma izni belgesi;
  • Teknik pasaportlar.